لطفا صبر کنيد . . .

   
 

پیام تسلیت (95/3/9)

برنامه جشنواره کوه اورین (95/3/7)

اهدای لوح تقدیربه جناب آقای میدیا (95/2/5)

عیادت از همنورد عزیزمان جناب آقای علیرضا پور داود (95/3/3)

سفر نامه همکاران باز نشسته (95/3/2)


   دانستنيهاي کوهنوردي

همه باهم پیش به سوی توسعه ورزش کوهنوردی

کوه نوردی از ورزشهای گوناگون و شناخته شده در جهان امروز است اما با سایر رشته های ورزشی تفاوتهایی دارد که اجتناب ناپذیر است . کوه نوردی هما نند سایر ورزشها به سالنهای ورزشی یا استادیوم ها آن چنان نیازی ندارد ، مگر در تمرینات سنگ نوردی و صعود از دیواره ها که در سالهای اخیر رواج پیدا کرده است . همچنین از تشویق و تمجید تماشاچی نیز بی نیاز است و به سکوی افتخار هم نمی اندیشد... (ادامه مطلب)


راهنمای استفاده از سایت ویکیلوک      www.wikiloc.com


Copyright © 2016 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 2.1