لطفا صبر کنيد . . .

 
 

مقالات اطلاعات عمومي (11) مقالات دانستني هاي کوهنوردي (20) مقالات معرفي کوه هاي ايران (2)
مقالات معرفي قلعه هاي آذربايجان (2) مقالات حدکت در کوه (1) مقالات وسایل مورد نیاز کوهنوردی (1)
مقالات نکات ایمنی در کوهستان (4) مقالات کفش کوهستان (1) مقالات کوه (1)


هشدارهای لازم در یک کوهنوردی

هشدارهای لازم در یک کوهنوردی

رعایت نکات ایمنی

رعایت نکات ایمنی

رعایت نکات ایمنی

رعایت نکات ایمنی در چادر

رعایت نکات ایمنی

رعایت نکات ایمنی

غرور کوهنوردی

غرور کوهنوردی

اصول ایمنی مقابله با صاعقه زدگی در کوهستان

اصول ایمنی مقابله با صاعقه زدگی در کوهستان

تاریخچه کوهنوردی

تاریخچه کوهنوردی

کوهنوردی چیست

کوهنوردی چیست

انتقال مسیر قرار داده شده در سایت گروه به جی پی اس خودتان

15

مطالب اولیه کوهنوردی

14

مه

13

دفع ادار بموقع

10

هنگام رعد و برق در کوه چه باید کرد

9

جعبه کمکهای اولیه در کوهنوردی

8

تنفس

7

محل استراحت بین راهی کوهنوردان

 12

حرکت گروهی در کوهنوردی

 11

کوه گرفتگی چیست

6

از پر خوری در کوهستان باید اجتناب کرد

توصیه های ایمنی در برنامه های زمستانی

10

کوهنوردی و سلامتی تن وروان

نحوه پیدا کردن بهمن زده

9

توصیه های ایمنی (خصوصا در فصل رمستان )

10

جنگل پیمائی

2

اشترانکوه

کرامپون ( grampons)

گتر

7

انتخاب کوله پشتی

6

بهمن چیست

5
تغذیه در کوهنوردی


 2   1 

Copyright © 2017 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1