لطفا صبر کنيد . . .

 
 

مقالات اطلاعات عمومي (13) مقالات دانستني هاي کوهنوردي (24) مقالات معرفي کوه هاي ايران (2)
مقالات معرفي قلعه هاي آذربايجان (2) مقالات حدکت در کوه (1) مقالات وسایل مورد نیاز کوهنوردی (1)
مقالات نکات ایمنی در کوهستان (5) مقالات کفش کوهستان (1) مقالات کوه (1)


فواید کوهنوردی

فواید کوهنوردی 

اصلاحات پایه کوهنوردی

اصلاحات پایه کوهنوردی 

اصلاحات پایه کوهنوردی

اصلاحات پایه کوهنوردی 

نکته های ایمنی در کوهستان

 نکته های ایمنی در کوهستان 

بسیارند کوهنوردانیکه مشک آبادی

بسیارند کوهنوردانیکه صعود های بزرگ را 

بر ترین کوهنوردان مشک آبادی

برترین کوهنوردان بی شک همان هائی هستند

الویت در کوهنوردی الویت در کوهنوردی بر خورداری از اخلاق و منش والای کوهنوردی است

الویت در کوهنوردی

هشدارهای لازم در یک کوهنوردی

هشدارهای لازم در یک کوهنوردی

رعایت نکات ایمنی

رعایت نکات ایمنی

رعایت نکات ایمنی

رعایت نکات ایمنی در چادر

رعایت نکات ایمنی

رعایت نکات ایمنی

غرور کوهنوردی

غرور کوهنوردی

اصول ایمنی مقابله با صاعقه زدگی در کوهستان

اصول ایمنی مقابله با صاعقه زدگی در کوهستان

تاریخچه کوهنوردی

تاریخچه کوهنوردی

کوهنوردی چیست

کوهنوردی چیست

انتقال مسیر قرار داده شده در سایت گروه به جی پی اس خودتان

15

مطالب اولیه کوهنوردی

14

مه

13

دفع ادار بموقع

10

هنگام رعد و برق در کوه چه باید کرد

9

جعبه کمکهای اولیه در کوهنوردی

8

تنفس

7

محل استراحت بین راهی کوهنوردان

 12

حرکت گروهی در کوهنوردی

 11

کوه گرفتگی چیست

6

از پر خوری در کوهستان باید اجتناب کرد

توصیه های ایمنی در برنامه های زمستانی

10

کوهنوردی و سلامتی تن وروان

نحوه پیدا کردن بهمن زده

9

توصیه های ایمنی (خصوصا در فصل رمستان )

10


 2   1 

Copyright © 2018 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1