لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  سر پرست گروه و وظایف آن
 

 

 

سر پرست گروه و وظایف آن 


 

انجمن پزشکی کوهستان ایران: سرپرست کیست ؟ وظایف او چیست ؟
سرپرست هماهنگ كننده كارها است،‌ تقسیم كارها با اوست، تصمیم های لازم را با همفكری و مشورت افراد با تجربه میگیرد.

بعبارت دیگر سرپرست: یعنی كسی كه نقطه نظر افراد شركت كننده در برنامه را می گیرد و با جمع بندی و حسن انتخاب بهترین آنها را بر می گزیند و به اجرا درمی آورد . او منعكس كننده نكات و نظرات مثبت و رفع كننده مشكلات و نظرات منفی است . او نقاط قوت وافرادی قوی ومبتكر را برای بهتر شدن برنامه و اجرای آن بكار می گیرد. تقسیم كار می كند و نظارت، نه اینكه نظاره گر باشد . او در بطن قرار دارد قویها را به كمك ضعیفها می گیرد و ماشین و موتور تیم را با درایت و تیز هوشی براه می اندازد و در حین حركت هم اگر با مشكلی برخورد نماید با كمك دیگر اعضاء صاحبنظر به رفع مسائل می پردازد .

او با دیگر افراد  گروه جدائی ندارد بلكه همگی باید پیكره ای استوار تشكیل دهند تا قویتر و مطمئن تر و با درصد خطرات كمتر به پیروزی برسند . نباید شكافی ایجاد شود و اگر پیش آمد باید به رفع آن كوشید و مركزیت را بكار گرفت و جلسه ای تشكیل داد و موضوع را مطرح و مورد بررسی قرار داد .

هرچه شناخت سرپرست از وظایف خود و اهتمام برای انجام آنها بیشتر باشد، در زمان اجرای برنامه، با چالش‌های کمتری روبرو خواهد شد و اعضای گروه لذت بیشتری از آن برنامه خواهند برد.

انجمن پزشکی کوهستان ایران

يكشنبه 18 آذر 97

بازگشت

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1