لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  سئولات تست شعور کوهنوردی
 

 

 

سئولات تست شعور کوهنوردی 


* سوالات تست شعور(با گرایش کوهنوردي):

- آیا در طبیعت زباله می ریزید؟

- آیا وسط پاکوب ، شماره ۱ و شماره ۲  می کنيد؟

- آیا روی دیوار پناهگاهها یادگاری می نویسید؟

- آیا از مارک بازی و خفن بازی خوشتون مياد؟

- آیا روی دماوند ، احساس k2  دارید؟ 

-آیا از فخر فروشی ارضاء می شوید؟ 

- آیا با کفش سه پوش در شيرپلا دور دور می کنيد؟

- آیا مسائل زیست محیطی و رعایت اصول کوهنوردی را سوسول بازی می دانيد؟ 

- آیا در مکانهای شبماني سرو صدا می کنید؟ 

- آیا به تذکرات دیگران میگید بتوچه دلم میخواد؟ 

- آیا احساس می کنید از بقیه یه سر و گردن بالاتريد؟ 

- آیا در بیان خاطرات کوهنوردي، تا بتونيد چاخان پاخان می کنيد؟ 

- آیا پیشکسوتان را پيرپاتال می دانيد؟

- آیا پای مسیرهای سنگنوردی ، احساس آلکس هانولدي بهتون دست ميده؟
✅ اگر پاسخ کسی به سوالات فوق ، مثبت است متاسفانه ايشون یک " کوهنورد بی شعور به تمام معنا " است!

دوشنبه 13 اسفند 97

بازگشت

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1