بیشترین آسیبهای که یک کوهنورد می بیند معمولا در هنگام پایین آمدن باعجله از کوه است که شامل دررفتگی و پیچخوردگی و حتی شکستگی پا می شود اگر از کوهنوردی درست و اصولی استفاده نشود ممکن است آسیبهای جدی وجبران ناپذیری به همراه داشته باشد  هنگام فرود آمدن از کوه استراحت  را فراموش نکنیم که باعث تجدید انرژی می شود درمسیرها با شیب تند باید با حرکت زیگزاگ شیب مسیر را بگیریم و همیشه خود را به عقب متمایل بکنیم. در شیبهای تند بندهای کوله محکم کنیم تا تعادل مارا به هم نزند. در حال کوهنوردی از مایعات بیشتر استفاده کنیم که بدن ما دچار کم آبی نشود .کم آبی بدن یکی از دلایل گرفتگی عضلات است%  آرزوی ما دیدن کوهنوردان در بلندترین بلندیها *استوار و سربلند مانندسبلان بمانید*