لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  قلعه قهقهه
 

 

 

قلعه قهقهه که قبلا از مناطق شهرستان اهر در آذربایجان شرقی به مرکز یت تبریز بود در تقسیمات جدید جز ومناطق مشگین شهر استان ارد بیل گردیده است مناسبترین را ه برای باز دید ا ز این قلعه از جا ده اصلی اردبیل به شهرستان پارس آباد است پس از گذشتن از سه راهی مشکین شهر حدود 15 کیلو متر به طرف پارس آباد پیش رفته تابلو قلعه از دور نمایان است بعد به سمت چپ پیچیده 54 کیلو متر دیگر پیموده از کنار روسنای مشیران به پای قلعه میرسید  کلمه قهقهه در زبان آذری خنده بلند است

وقایع و حوادثی که مورخین در مورد قلعه قهقهه ذکر کرده اند مربود به دوران صفویه است اما این بدا ن معنا نیست که قلعه در دوره صفویه ساخته شده بلکه با بررسی و مشاهدات آثار تاریخی .قدمت و ارزش واقعی تاریخی قلعه به دوران قبل از اسلام یعنی دوران ساسانی و اشکا نی و آئین زردشت می رساند

یکی از مقاصد مهم دولت صفوی زندانی نمودن مخالفان بوده است چون قهقهه ا ز زندان های مهم و مشهور صفویه بوده به همان خاطر زندانیان و مجرمین سیاسی و یاغیان و سرکشان علیه پادشاهان صفوی را در آنجا زندانی می کردند از جمله محبو س شده گان 1- سام میرزا برادر شاه طهماسب صفوی 2-القاس میرزا برادر دیگر شاه طهماسب 3- اسمائیل میرزا پسر شاه صهماسب که نزدیک به 20 سال در قلعه قهقهه زندانی بود 4- خا ن احمد گیلانی فرمانروای گیلان 5-امیر خان ترکمان قرمانروای آذربایجان که اینها نیز نا خواسته تسلیم قهر طوفان روزگا ر شده در اثر زلزله در زندان زیر خاک مدفون شدند


واحد خبری گروه کوهنوردی آذربایجان

پنجشنبه 22 مرداد 88

بازگشت

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1