لطفا صبر کنيد . . .

 
 

مقالات اطلاعات عمومي

قرار داد کوهنوردی (97/12/13) q

قرار داد کوهنوردی (97/12/13)

چند نقطه استفاده از باتوم چند نقطه استفاده از باتو

چند نقطه استفاده از باتو م

خصوصیات اخلاقی یک گوهنورد واقعی

خصوصیات اخلاقی یک کوهنورد واقعی 

کوهنوردی چیست کوهنوردی چیست

 

کوهنوردی چیست

در برابر رعد و برق خود را ایمن سازیم

در برابر رعد و برق خود را ایمن سازیم 

صرفا بالا رفتن از کوه امروز کسی را کوهنورد نمی کند

صرفا بالا رفتن از کوه امروز کسی را کوهنورد نمی کند 

زانو درد در کوهنوردی q

زانو درد در کوهنوردی 

کوهنورد واقعی کیست

کوهنورد واقعی کیست

کوهنورد واقعی کیست

کوهنورد واقعی کیست

فواید کوهنوردی

فواید کوهنوردی 

اصلاحات پایه کوهنوردی

اصلاحات پایه کوهنوردی 

انتقال مسیر قرار داده شده در سایت گروه به جی پی اس خودتان

15

دفع ادار بموقع

10

هنگام رعد و برق در کوه چه باید کرد

9

جعبه کمکهای اولیه در کوهنوردی

8

تنفس

7

کوه گرفتگی چیست

6

از پر خوری در کوهستان باید اجتناب کرد

کوهنوردی و سلامتی تن وروان

توصیه های ایمنی (خصوصا در فصل رمستان )

10

جنگل پیمائی

2

کوهنوردی از دیدگاه تربیتی

1


Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1