لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  جنگل پیمائی
 

 

 

2


جنگل پیمائی بهترین نوع ورزش است و زیر مجموعه طبیعت گردی است که با هدف سیاحت و لذت بردن از مناظر طبیعت صورت می گیرد وشرایطی دارد که باید به آن توجه کنیم

1- جنگل پیمائی صددر صد لازمه وجود راهنما ا ست هر گزبدون راهنما وارد جنگل نشویم

2- از آبهای روان و رو باز هرگز استفاده نکنیم حتی برای طهارت گرفتن نیز باشد به دلیل اینکه حشرات ریز و انگل های برگ درختان و تنه درختان در آن شناورند که فقط با چشم مصلح می شود مشاهده نمود

3- از آتش افروزی در جنگل خود داری کنیم

4- در داخل جنگل با ستون یک از محلهای مشخص شده عبور کنیم از دست زدن به برگ و تنه درختان که پر از انگل های نا مرئی است خود داری کنیم

5- افرادی که به عللی از ستون نفرات عقب می مانند جهت جلو گیری از مفقود شدن و یا روبرو شدن با حیوانات وحشی هر چه زود تر خود را به نفرات برسانند

از خداوند متعال برای همه جوانان سلامتی و پیروزی مسئلت داریم


پنجشنبه 12 آذر 88

بازگشت

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1