لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  توصیه های ایمنی (خصوصا در فصل رمستان )
 

 

 

10


واحد خبری گروه کوهنوردی آذربایجان

برای همه کوهنوردان و مشتاقان طبیعت پر واضح است که هدف از ورزش کوهنوردی لذت بردن از مواهب طبیعت است

برای صعود های یک و دو روزه غذاهای زود هضم و پر انرژی مانند مربا و میوه های خشک قند دار و مواد نشا سته ای

مناسب است و برای صعود های طولانی به خصوص در هوای سرد مواد پروتئینی و چربی نیز به این رژیم اضافه می شود

آشامیدن مایعات مانند چای و قهوه و آب سالم به مقدار مناسب در کوهستان توصیه شده است در تمام رشته های ورزشی به

خصوص در کوهنوردی الکل و دخانیات جائی ندارد و بشدت منع شده است فراموش نکنببم که بهترین و موثرترین صعود

.صعود تدریجی توام با هم هوائی است .

موفق و پیروز باشید

واحد خبری گروه کوهنوردی آذربایجان

مشک آبادی


يكشنبه 29 آذر 88

بازگشت

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1