لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  کوهنوردی و سلامتی تن وروان
 

 

 


انسان امروزی به سبب پیشرفت تمدن و فرهنگ فکرش لطیف پرورش یافته است چون در جای سر بسته کار می کند از فعالیت بدنی که نشاط زندگی را تامین می کند محروم است اتومبیل . اتوبوس . آسانسور مردم را در زندگی روزانه از کوچکترین پیاده روی و فعالیت بدنی محروم می کند کسی که فعالیت بدنی ندارد فاقد هر گونه نیروی جدیدی در بدن خود است یک ورزش متناسب با امکانات سبب رشد و نمو بدن می شود ورزش بدن ما را از غبار داخلی و خارجی پاک می کند ورزش تنها یک کار عضلانی نیست بلکه جنب و جوش لطافت و زیبائی را تامین می کند کوهنوردی با تنوعی که دارد سبب می شود انسان به مقیاس وسیعی در مقابل سختیها و امراض ایستادگی و مبارزه کند و بهترین داروی اعصاب و روان است پس تا زنده ایم ورزس خصوصا کوهنوردی را که با طبیعت سر و کار دارد از یاد نبریم

همه با هم پیش به سوی توسعه ورزش کوهنوردی

موفق و پیروز باشید

واحد خبری گروه کوهنوردی آذربایجان


يكشنبه 13 دي 88

بازگشت

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1