لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  تنفس
 

 

 

7


تنفس

بهترین راه حفاظت از دستگاه تنفس درست نفس کشیدن است به این صورت دم عمیق از طریق بینی صورت گیرد خصوصا در هوای سرد . زیرا ساختمان بینی به ترتیبی است که جریان هوا حین عبور از بینی گرم می شود و به ریه آسیب نمی رساند لازم است هر چند مدت یک بار نفس عمیق صورت گیرد البته در هوای پاک نه هوای آ لوده شهرها . موفق باشید


سه شنبه 26 بهمن 89

بازگشت

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1