لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  هنگام رعد و برق در کوه چه باید کرد
 

 

 

9


ا - اگر در قله یا دیواره بلند هستید هر چه زود تر به پائین بروید و ارتفاع راکم کنید

2- لباسهای خیس را عوض کرده لباس خشک ببپوشید

3- اجسام فلزی را از خود دور کنید

 

 

واحد خبری گروه کوهنوردی آذزبایجان

مشک آبادی


سه شنبه 26 بهمن 89

بازگشت

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1