لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  دفع ادار بموقع
 

 

 

10


م

کلیه ها که وظیفه تصفیه خون را بعهده دارند برای اینکه وظایف خود را به خوبی انجام دهند به آب و مایعات نیاز دارند به همین جهت باید از هر فرصتی برای نوشیدن مایعات استفاده نمائید تا فعالیت دستگاه ادراری به خوبی صورت گیرد همچنین باید ادرار را در اولین فرصت تخلیه نمود تا از انباشته شدن آن در مثانه که باعث ته نشین ذرات آن می شود خود داری شود البته در برنامه ها همیشه با مصرف کمی آب می توان کلیه ها را در انجام وظایف یاری داد . موفق باشید

 

واحد خبری گروه کوهنوردی آذربایجان

مشک آبادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 


سه شنبه 26 بهمن 89

بازگشت

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1