لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  اصلاحات پایه کوهنوردی
 

 

 

اصلاحات پایه کوهنوردی 


🔟گردنه چیست؟

به پایین‌ترین نقطه خط الراس‌های ۲ نقطه گردنه گفته می‌شود.

1⃣1⃣دره چیست؟

به محل برخورد ۲ دامنه شیب‌دار دره گفته می‌شود.

2⃣1⃣خط‌ُّالقَعر چیست؟

به ژرف‌ترین نقاط بستر رودخانه یا دره خط‌القعر گفته می‌شود.

3⃣1⃣صخره چیست؟

به سنگ‌های یک‌پارچه و بزرگ که صعود با یک طناب ۴۰ متری ممکن باشد صخره گفته می‌شود.

4⃣1⃣گرده چیست؟

به یال هایی که شیب آنها زیاد بوده و سنگی هستند گُرده گفته می‌شود.

🔟گردنه چیست؟

به پایین‌ترین نقطه خط الراس‌های ۲ نقطه گردنه گفته می‌شود.

11دره چیست؟

به محل برخورد ۲ دامنه شیب‌دار دره گفته می‌شود.

21خط‌ُّالقَعر چیست؟

به ژرف‌ترین نقاط بستر رودخانه یا دره خط‌القعر گفته می‌شود.

31صخره چیست؟

به سنگ‌های یک‌پارچه و بزرگ که صعود با یک طناب ۴۰ متری ممکن باشد صخره گفته می‌شود.

41گرده چیست؟

به یال هایی که شیب آنها زیاد بوده و سنگی هستند گُرده گفته می‌شود.

51دیواره چیست؟

به سنگ‌های یک‌پارچه و بزرگ که صعود با یک طناب ۴۰ متری ممکن نباشد دیواره گفته می‌شود.

61راه پاکوب چیست؟

به مسیری که در اثر رفت و آمد کوه‌پیمایان و کوهنوردان ایجاد می‌شود پاکوب گفته می‌شود.

71راه مالرو چیست؟

به مسیرهای جهت رفت و آمد حیوانات اهلی مالرو گفته می‌شود


پنجشنبه 13 ارديبهشت 97

بازگشت

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1