لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  کوهنورد واقعی کیست
 

 

 

کوهنورد واقعی کیست


کوهنورد واقعی کسی است که بتواند افراد مبتدی را به قله برساند نه اینکه خودش با چند تا کوهنورد حرفه ای به هر قله ای صعود کند.

دوشنبه 5 آذر 97

بازگشت

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1