لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  صرفا بالا رفتن از کوه امروز کسی را کوهنورد نمی کند
 

 

 

صرفا بالا رفتن از کوه امروز کسی را کوهنورد نمی کند 


کوهنورد به کسی اطلاق می‌شود که عالم به علم کوهنوردی باشد.

کوهنوردی در واقع ورزشی  برای بهره‌ بردن بهتر، از زیبایی‌های طبیعی جهان است

کسانی که چگونگی بهره بردن از این زیبایی ها را ندانند،

کسانی که را‌ه‌های حفاظت از این زیبایی‌ها را نیاموزند،

کسانی که بقا در شرایط سخت را ندانند، نمی‌توانند نام کوهنورد بر خود بگذارند


دوشنبه 5 آذر 97

بازگشت

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1