لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  در برابر رعد و برق خود را ایمن سازیم
 

 

 

در برابر رعد و برق خود را ایمن سازیم 


 

-صاعقه یکی از خطرناکترین حوادث کوهنوردی ، در بعضی مواقع غیر قابل پیش بینی است.با شروع صائقه به سرعت در به مکان
 
سرپوشیده ای بروید. با شنیدن صدای رعد و برق ، با وجود آسمان صاف سریع خود را به مکانی امن برسانید و سعی کنید در پایین ترین
 
ارتفاع بمانید.وسایل فلزی و خیس را از خود دور کنید . جای مرطوب و در کنار آب نباشید. فضای بین درختان کوتاه  می تواند جای امنی
 
باشد، اما چادر جای امنی نخواد بود!

پنجشنبه 8 آذر 97

بازگشت

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1