لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  قرار داد کوهنوردی (97/12/13)
 

 

 

q

قرار داد کوهنوردی (97/12/13)


💎 قرارداد کوه‌نوردی

اعضای یک گروه شرکت کننده جهت اجرای یک برنامه کوه‌نوردی مصداق یک قرارداد دو ‌یا سه نسخه‌ای با حکم واحد را دارد، چنانچه
 
حتی تعداد چهل نفر تصمیم بگیرند در یک برنامه کوه‌نوردی شرکت نمایند یعنی « قبول نموده‌اند که پایبند یک قرارداد اخلاقی چهل
 
نسخه‌ای که حکم واحد را دارد باشند.» و باید خودشان را متعهد و ملزم نمایند تا پایان برنامه منسجم باشند و یکدیگر را تنها نگذارند و به
 
هم کمک و تشریک مساعی نمایند؛ با هم حرکت کنند؛ با هم به قله‌ای صعود نمایند و ... و در نهایت باهم به موفقیت برسند و با هم در
 
شرایط صحت و سلامت به آغوش گرم خانواده بازگردند. در غیر اینصورت ماده و تبصره این قرارداد که خلاصه مفاد آن مرام کوه‌نوردی
 
می‌باشد نقض شده؛ و به نوعی شعور کوه‌نوردی را به چالش کشیده‌اند.

آری همنوردم شرکت در یک برنامه جمعی کوه‌نوردی یعنی قبول قرارداد اخلاقی با امضای قلبی تو.

✍️ جمال معمارزاده
۹۷/۱۲/۱۰
باشگاه کوه‌نوردان ‌ایران

دوشنبه 13 اسفند 97

بازگشت

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1