لطفا صبر کنيد . . .

 
 

مقالات حدکت در کوه

حرکت در کوه

مهمترین مسئله در کوهستان حفظ نیرو است شما کوهنوردان عزیز باید در هنگام حرکت گامی ثابت و یک نواخت را انتخاب کنید به طوریکه بتوانید ساعتها آن را حقظ کنید در سر بالائیها از تند رفتن خود داری کنید و در شیب های تند در موقع بالا رفتن یا پائین آمدن با قدم های کوتاه در صورت امکان به صورت زیگزاک حرکت کنید در موقع حرکت لباس زیاد نپوشید همیشه سه متر جلو پایتان را زیر نظر داشته باشید تا پایتان به طور اتوماتیک جای مناسب را پیدا کند

موفق وپیروز باشیدCopyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1