لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  اشترانکوه
 

 

 


 

رشته کوه اشترانکوه در فاصله 20 کیلو متری جنوب باختری ازنا و 10 کیلو متری جنوب خاوری دورود واقع شده است

قلل مهم اشترانکوه عبارت است از چال میشان . گل گل به ارتفاع 4050 متر .گل گهر .سن بران به ارتفاع 4150متر

. می باشد در دامنه جنوب باختری این کوه دریاچه گهر وجود دارد که آب سر ریز آن به گهر رود وارد می شود این

رشته کوه یکی از زیباترین کوههای کشورمان به شمار می رود و دارای یخجالهای طبیعی و دائم است که در تمام سال

پوشیده از برف است گروه کوهنوردی آذز بایجان در سال 1379 با تعداد 37 نفر به رهبری آقای مهندس جدیری

از طریق روستای تیون به قله صعود کرده است به امید صعود دیگر

واحد خبری گروه کوهنوردی آذربایجان

مشک آبادی


يكشنبه 29 شهريور 88

بازگشت

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1