لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  کفش کوهستان
 

 

 

متداول ترین کقش برای کوه پیمائی و کوهنوردی پوتین است چرا که پوتین با ساقه های بلند خود مچ پا و قوزک را در

زمین ناهموا ر کوهستان بهتر محافظت می کند کقش های بدون ساق فقط برای پیاده روی های بسیار سبک مناسب است

کفش کوه علاوه بر محافظت پا در برابر سنگ های بر جسته نرمش کافی برای حرکات پا دارد کفش کوه نوردی

باید پارا خشک و در دمای مطلوبی نگه دارد و نباید تنگ باشد که ایجاد ناراحتی کند معمولا با کفش کوه یک جفت

جوراب پشمی می پوشند برای کوهنوردی در ارتفاع بیشتر کفش نیمه سنگین مناسب است که رویه محکم تری دارد و

زیره آن نیز سفت تر است با این کفش راحت تر می توان کرامپون بست جنس رویه کفش کوه می تدان از چرم طبیعی یا

مواد مصنوئی باشد چرم طبیعی طرفداران بسیاری دارد زیرا انعطاف دلپذیری دارد کفش پلاستیکی کاملا سفت است و خم

نمی شود از این رو برای بستن کرامپون بسیار مناسب است و همچنین سبک است و آب به خود نمی گیرد برای مراقبت

از کفش پس از استفاده باید آن را شست و قالب زد و دور از آتش و گرما آن را خشک کرد سپس برای جلوگیری از

پوسیدگی و نفوذ آب از واکس مناسب استفادهنمود

موفق و پیروز باشید


واحد خبری گروه کوهنوردی آذربایجان

شنبه 24 مرداد 88

بازگشت

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1