لطفا صبر کنيد . . .

 
 

مقالات دانستني هاي کوهنوردي

کوهنوردی یعنی چه (97/12/13)

کوهنوردی یعنی چه (97/12/13)

مرام نامه کوهنوردی مرام نامه کوهنوردی

مرام نامه کوهنوردی 

دانستنیهای کوهنوردی دانستنیهای ک.هم.ردی

دانستنیهای کوهنوردی 

به کوهستان آسیب نرسانیم به کوهستان آسیب نرسانیم

به کوهستان آسیب نرسانیم 

اصلاحات پایه کوهنوردی

اصلاحات پایه کوهنوردی 

بسیارند کوهنوردانیکه مشک آبادی

بسیارند کوهنوردانیکه صعود های بزرگ را 

بر ترین کوهنوردان مشک آبادی

برترین کوهنوردان بی شک همان هائی هستند

الویت در کوهنوردی الویت در کوهنوردی بر خورداری از اخلاق و منش والای کوهنوردی است

الویت در کوهنوردی

هشدارهای لازم در یک کوهنوردی

هشدارهای لازم در یک کوهنوردی

رعایت نکات ایمنی

رعایت نکات ایمنی

غرور کوهنوردی

غرور کوهنوردی

اصول ایمنی مقابله با صاعقه زدگی در کوهستان

اصول ایمنی مقابله با صاعقه زدگی در کوهستان

تاریخچه کوهنوردی

تاریخچه کوهنوردی

کوهنوردی چیست

کوهنوردی چیست

مطالب اولیه کوهنوردی

14

مه

13

محل استراحت بین راهی کوهنوردان

 12

حرکت گروهی در کوهنوردی

 11

توصیه های ایمنی در برنامه های زمستانی

10

نحوه پیدا کردن بهمن زده

9

کرامپون ( grampons)

گتر

7

انتخاب کوله پشتی

6

بهمن چیست

5
تغذیه در کوهنوردی

تنفس در کوهستان

3

نکا ت مهم چادر زنی در کوه

2

کوه گرفتگی

1


Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1