لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  بهمن چیست
 

 

 

5

بهمن توده ای برف است که به هر دلیل از شیبی فرو ربزد

زمستان در راه است و دیری نمی پاید که کوهستان چون عروسان سرو قا مت قبائی سپید بر دوش کشد و با شوخ چشمی مشتاقان طبیعت را به خود می خواند

شیب مهمترین عامل در سقوط بهمن است بهترین راه عوض کردن مسیر و عبور نکردن از مناطق بهمن خیز است اگر استفاده از روش فوق مقدور نیست نکات زیر را کاملا رعایت کنید

1- در هین عبور حرف نزنید اگر ناچار به صحبت شدید تا می توانید به آرامی و آهسته و کوتاه سخن گوئید

2- قدمهایتان را بلند بر دارید و نفر بعدی قدم به جای پای اولی بگذارد تا بهمن بریده نشود

3- گوشهایتان را تیز کنید تا هر صدای مشکوکی را بشنوید

4- کلنگتان را آماده نگه دارید تا در صورت سر خوردن به نرمی از آن استفاده کنید

5- بر نامه را گروهی اجرا کنید

6- اگر مسیر کوتاه است حتما به صورت انفرادی و تک تک عبور کنید و اگر این کار مقدور نیست با فاصله 50 متر از هم عبور کنید

7- قبل از حرکت طناب بلندی به طول یک یا دو متر به خود ببندید و سر آنرا آزاد بگذارید طناب حتما رنگی و ترجیحا قرمز باشد

واحد خبزی گروه کوهنوردی آذربایجان

مشک آبادی


سه شنبه 17 شهريور 88

بازگشت

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1