لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  گتر
 

 

 

7


متداولترین کار برد گتر جلوگیری از خیس شدن پاها و کفشهاست گتر باید مانع ورود آب و برف آبکی به درون کفش شود در واقع باید خشکی پا را در طول برنامه صعود تضمین کند گتر باید گرم باشد پاهای سرد لذت صعود را از بین می برد گتر باید ضد آب باشد گترهای پلاستیکی گر چه ضد آب است و مانع ورود آب می شود ولی هنگام فعالیت باعث می شود گتر از داخل عرق کند گتر هائی که از پارچه قابل تنفس ساخته شده است این عیب را ندارند مانند گرت

واحد خبری گروه کوهنوردی آذربایجان

مشک آبادی


شنبه 21 شهريور 88

بازگشت

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1