لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  کرامپون ( grampons)
 

 

 


برای صعود روی یخ و برف مورد استفاده قرار می گیرد . کرامپون از یک چهار چوپ فلزی که در زیر پا توسط تسمه محکم می

شود تشکیل شده است

موارد استفاده از کرامپون

1- حرکت روی شیبهای معمولی یخ و بر ف

2- صعود از دیوارهای یخی

پوشیدن کرامپون در این دو حالت باعث راحتی و امنیت ودر نتیجه بیشنر شدن سرعت حرکت می شود علاوه بر آن تا حدود زیادی امکان خطر را کاهش می دهد

موفق باشید

واحد خبری گروه کوهنوردی آذربایجان

مشک آبادی


دوشنبه 23 شهريور 88

بازگشت

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1