لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  نحوه پیدا کردن بهمن زده
 

 

 

9


1- هنگام جستجو کاملا سکوت را رعایت کنید تا اگر صدائی از بهمن زده می آید آن را بشنوید

2- به فاصله چهار متر از هم به دنبال نشانه ای از بهمن زده بگردید مثل طناب بهمن .....

3- اگر بهمن زده در لحظات نخست پیدا نشد موارد زیر را به کار ببندید

4- به سرعت گروهی را برای سوندا ژکردن تشکیل دهید (سونداژ کردن بهمن فرو کردن میله ای نوک تیز و بلند در برف برای یافتن بهمن زده به محض بر خورد با بدن بهمن زده میله حالت لاستیکی را به دستان جستجو گر القا می کند و خبر از محل بهمن زده می دهد

5- همه افراد باید در یک ردیف با فاصله 25 دسانتی متر از هم بایستند

6- دقت شود اغلب بهمن زده ها در حاشیه نهائی بهمن یا موانع مثل سنگها .درختان.پیدا شده است

7- به محض پیدا شدن بهمن زده به دنبال سر او بگردید

8- مصدوم را با دقت و به دور از هر گونه خشونت از زیر برف خارج کنید

9- اگر هوشیار است به او دلگرمی دهید و از داد و فریاد بیمورد بپرهیزید

10- لباس خیس شده او را بیرون آورده و او را داخل کیسه خواب قرار دهید

یاد آوری مهم ( اغلب کسانیکه نخ بهمن به خود بسته اند زنده مانده اند )

موفق پیروزو از بلا دور  باشید

واحد خبری گروه کوهنوردی آذربایجان

مشک آبادی


جمعه 11 دي 88

بازگشت

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1