لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  توصیه های ایمنی در برنامه های زمستانی
 

 

 

10


1_همراه داشتن لباس گرم و باد گیر رنگی

2_همراه داشتن مواد غذائی کافی

3_آگاه نمودن خانواده و دوستان از مسیر برنامه

4_پرهیز از صعود انفرادی

5_هراه داشتن کارت شناسائی و یا کارت عضویت کوهنوردی

6_همراه داشتن موبایل وشماره تلفن دوستان ونزدیکان

واحد خبری گروه کوهنوردی آذربایجان

مشک آبادی


چهارشنبه 21 بهمن 88

بازگشت

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1