لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  محل استراحت بین راهی کوهنوردان
 

 

 

 12


کوهنوردان عزیز توجه داشته باشند که برای هر یک یا دو ساعت کوهنوردی نیاز مبرم به استراحت موقت بین راهی دارند تا تجدید قوا شوند

مکان استراحت باید دارای ویژگیهای زیر باشد

1- زمان استراحت طوری تنظیم شود که بدن یکباره سرد نشود

2- محل استراحت باید دور از ریزش سنگ و بهمن و باد باشد

3- محل استراحت باد چشم انداز خوبی داشته باشد تا از مناظر زیبای طبیعت لذت برد

4- از ایستادن در یالها که باد شدیدی می وزد جدا خود داری شود

5- در زمان استراحت از مایعات و میوه جات استفاده شود

6- بعد از استفاده از کوله پشتی درب آنرا ببندید تا جانوران موذی داخل آن نشوند

7- سعی شود برنامه ها قبل از تاریک شدن هوا به پایان برسد در صورت شب مانی یک ساعت قبل از غروب آفتاب چادر ها در محل

مناسب بر پا گرددد

واحد خبری گروه کوهنوردی آذربایجان

مشک آبادی


دوشنبه 25 بهمن 89

بازگشت

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1