لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  مه
 

 

 

13


در هنگام بر خورد با مه افراد گروه مراقب یکدیگر بوده و فاصله ها کمتر بشود در صورت نیاز افراد با طناب بهم وصل شوند در ضمن با حفظ آرامش ارتفاع را کم کنند به این علت که مه معمولا در ارتفاعت بیشتر می شود

واحد خبری گروه کوهنوردی آذربایجان

مشک آبادی


پنجشنبه 26 اسفند 89

بازگشت

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1