لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  مطالب اولیه کوهنوردی
 

 

 

14


هر فرد علاقمند به ورزش کوهنوردی میبایستی نسبت به مسائل زیر آگاهی مناسبی داشته باشد

1- رعایت انضباط و اخلاق کوهنوردی

2- رعایت ثبت نام به موقع در برنامه و رعایت زمان های مطرح شده در آن

3- تهیه به موقع تجهیزات فردی

4- عدم تک روی در حین انجام برنامه

5-رعایت مسائل برنامه که از طرف سر پرست اعلام می شود

6- رعایت مسائل محیط زیست

7- احترام به پیشکسوتان و همنوردان

8- کمک به همنوردان ضعیف

9- سعی در حفظ آرامش و نشاط گروه

10- وارد نشدن به برنامه های ریسکی ( پر خطر )


پنجشنبه 31 مرداد 92

بازگشت

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1