لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  رعایت نکات ایمنی
 

 

 

رعایت نکات ایمنی


افراد ضعیف را در وسط گروه قرار دهید تا از هر نظر در حمایت باشند به طور معمول در جلو و انتهای گروه افراد با تجربه را قرار می دهند


يكشنبه 23 آبان 95

بازگشت

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1