لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  الویت در کوهنوردی
 

 

 

الویت در کوهنوردی بر خورداری از اخلاق و منش والای کوهنوردی است

الویت در کوهنوردی


در کوهنوردی هر گز کسی بر تری و الویتی در شان و مقام نسبت به دیگری ندارد تنها میزان بر خورداری از اخلاق و منش والای کوهنوردی

است که افراد را متمایز و قابل تقدیر می سازد 


يكشنبه 16 مهر 96

بازگشت

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1