لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  بر ترین کوهنوردان
 

 

 

مشک آبادی

برترین کوهنوردان بی شک همان هائی هستند


برترین کوهنوردان بدون شک همان هائی هستند که به درجات بالائی از استواری . گذشت . و توان ایثار دست یافته اند و موفقیت خود را

جدای از موفقیت و سلامت دیگران نمی دانند


يكشنبه 16 مهر 96

بازگشت

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1