لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  اصلاحات پایه کوهنوردی
 

 

 

اصلاحات پایه کوهنوردی 


اصطلاحات پایه کوهنوردی

1کوه؟

برجستگی‌های با ارتفاع ۶۰۰ متر به بالا که عموما بلندتر و شیب‌دارتر از تپه هستند و در اثر چین‌خوردگی زمین، فرسایش و فعالیت آتش‌فشانی بوجود می‌آید.

کوه ها: ۵۲%آسیا، ۳۶%آمریکای‌شمالی، ۲۵%اروپا، ۲۲%آمریکای‌جنوبی، ۱۷%استرالیا و ۳%آفریقا را پوشانده‌اند و روی هم رفته ۲۴%خشکی‌های زمین را شامل می‌شوند‌.

2کوهنوردی چیست؟

به بالا و پایین رفتن به صورت پیاده از ارتفاعات طبیعی کوهنوردی گفته می‌شود.

3تپه چیست؟

به بلندی های با ارتفاع کمتر از ۶۰۰ متر تپه گفته می شود.

4قله چیست؟

به بلندترین قسمت هر کوه قله گفته می شود.

5قله اصلی چیست؟

به بلندترین قله یک کوه قله اصلی گفته می‌شود.

6قله فرعی چیست؟

به سایر قلل در یک خط الراس قلل فرعی گفته می‌شود.

7رشته‌کوه چیست؟

به زنجیره‌ای از کوه‌های به هم پیوسته رشته‌کوه گفته می‌شود.

8یال چیست؟

به محل برخورد در دامنه‌های شیب‌دار در بالاترین نقطه تماس(شیب محدب و برآمده بین ۲ دره) یال گفته می‌شود.

9خط‌الرأس چیست؟

به خط اصلی بلندترین یال بین ۲ قله (محل تقسیم آب) خط‌الرأس گفته می‌شود


پنجشنبه 13 ارديبهشت 97

بازگشت

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1