لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  امداد در کوهستان
 

 

 

واحد خبری گروه کوهنوردی آذربایجان


ورزش کوهنوردی مانند سایر ورزشها اتفاقات و سوانحی را در بر دارد پس چه خوب است قبلا آموزشهای لازم را دیده باشیم تا در هنگام بر خورد با حوادث کوهنوردی به موقع تصمیمات منطقی بگیریم در مواقع خطر کسی که آگاهی وتجربه بیشتری دارد باید مسئولیت کار ها را به عهده بگیرد در هنگام بروز سانحه اولین وظیفه شما این است که مصدوم را به جای امن انتقال دهید در صودت بودن افراد بومی یا دیگر کوهنوردان در منطقه در خواست کمک کنید برای کمک در شب به وسیله نور چراخ قوه علامت می دهیم برای کمک در روز به وسیله سوت یا فریاد علامت می دهیم درصورتی که مصدوم بیهوش شده است او را معاینه کنید و عوارض تهدید کننده حیات یعنی تنفس . نبض و خونریزیها را به ترتیب و به طور همزمان کنترل کنید در مرحله بعد به جراحات وارده مانند زخم ها و شکستگیها بپردازید تا جائی که اسباب راحتی مصدوم را فراهم آورید


سه شنبه 6 مرداد 88

بازگشت

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1