لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  رعایت نکات ایمنی
 

 

 

رعایت نکات ایمنی در چادر


برای جلو گیری از برف زدن دیوارهای داخلی چادر و وسایل خود به خصوص کیسه خواب زمان آشپزی و خواب هواکشهای چادر را باز

بگذارید تا بخارها خارج شود بخار ناشی از تنفس نیز بر اثر سرمای داخل چادر می تواند به ایجاد برفک و خیسی وسایل منجر شود .


يكشنبه 30 آبان 95

بازگشت

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1