لطفا صبر کنيد . . .

 
 

  رعایت نکات ایمنی
 

 

 

رعایت نکات ایمنی


در صعود زمستانی آشنائی با بعضی از مسائل به ظاهر کم اهمیت و استفاده از تجربه های دیگران می تواند بسیاری از مشکلات احتمالی شما

را رفع کند برای مثال بستن روی چشمها با پارچه هنگام خواب به استراحت عصبها کمک زیادی می کند همچنین استفاده از پارافین در صعود

ها  از یخ زدگی دست و صورت جلو گیری می کند


يكشنبه 30 آبان 95

بازگشت

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1