لطفا صبر کنيد . . .

 
 

مقالات اطلاعات عمومي (22) مقالات دانستني هاي کوهنوردي (28) مقالات معرفي کوه هاي ايران (2)
مقالات معرفي قلعه هاي آذربايجان (2) مقالات حدکت در کوه (1) مقالات وسایل مورد نیاز کوهنوردی (1)
مقالات نکات ایمنی در کوهستان (5) مقالات کفش کوهستان (1) مقالات کوه (1)


چرا کوهنوردی ؟ چرا کوهنوردی ؟

چرا کوهنوردی ؟

سئولات تست شعور کوهنوردی

سئولات تست شعور کوهنوردی 

قرار داد کوهنوردی (97/12/13) q

قرار داد کوهنوردی (97/12/13)

کوهنوردی یعنی چه (97/12/13)

کوهنوردی یعنی چه (97/12/13)

چند نقطه استفاده از باتوم چند نقطه استفاده از باتو

چند نقطه استفاده از باتو م

سر پرست گروه و وظایف آن

سر پرست گروه و وظایف آن 

خصوصیات اخلاقی یک گوهنورد واقعی

خصوصیات اخلاقی یک کوهنورد واقعی 

کوهنوردی چیست کوهنوردی چیست

 

کوهنوردی چیست

اگر راه خود را گم کرده اید

اگر راه خود را گم کرده اید 

در برابر رعد و برق خود را ایمن سازیم

در برابر رعد و برق خود را ایمن سازیم 

صرفا بالا رفتن از کوه امروز کسی را کوهنورد نمی کند

صرفا بالا رفتن از کوه امروز کسی را کوهنورد نمی کند 

زانو درد در کوهنوردی q

زانو درد در کوهنوردی 

کوهنورد واقعی کیست

کوهنورد واقعی کیست

کوهنورد واقعی کیست

کوهنورد واقعی کیست

مرام نامه کوهنوردی مرام نامه کوهنوردی

مرام نامه کوهنوردی 

دانستنیهای کوهنوردی دانستنیهای ک.هم.ردی

دانستنیهای کوهنوردی 

به کوهستان آسیب نرسانیم به کوهستان آسیب نرسانیم

به کوهستان آسیب نرسانیم 

فواید کوهنوردی

فواید کوهنوردی 

اصلاحات پایه کوهنوردی

اصلاحات پایه کوهنوردی 

اصلاحات پایه کوهنوردی

اصلاحات پایه کوهنوردی 

نکته های ایمنی در کوهستان

 نکته های ایمنی در کوهستان 

بسیارند کوهنوردانیکه مشک آبادی

بسیارند کوهنوردانیکه صعود های بزرگ را 

بر ترین کوهنوردان مشک آبادی

برترین کوهنوردان بی شک همان هائی هستند

الویت در کوهنوردی الویت در کوهنوردی بر خورداری از اخلاق و منش والای کوهنوردی است

الویت در کوهنوردی

هشدارهای لازم در یک کوهنوردی

هشدارهای لازم در یک کوهنوردی

رعایت نکات ایمنی

رعایت نکات ایمنی

رعایت نکات ایمنی

رعایت نکات ایمنی در چادر

رعایت نکات ایمنی

رعایت نکات ایمنی

غرور کوهنوردی

غرور کوهنوردی

اصول ایمنی مقابله با صاعقه زدگی در کوهستان

اصول ایمنی مقابله با صاعقه زدگی در کوهستان


 3   2   1 

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1