لطفا صبر کنيد . . .

 
 

مقالات اطلاعات عمومي (21) مقالات دانستني هاي کوهنوردي (27) مقالات معرفي کوه هاي ايران (2)
مقالات معرفي قلعه هاي آذربايجان (2) مقالات حدکت در کوه (1) مقالات وسایل مورد نیاز کوهنوردی (1)
مقالات نکات ایمنی در کوهستان (5) مقالات کفش کوهستان (1) مقالات کوه (1)


نکا ت مهم چادر زنی در کوه

2

قلعه ضحاک هشترود

قلعه ضحاک یکی از قلعه های قدیمی و تاریخی آذربایجان است که در شهرستان هشترود آذربایجان شرقی واقع است اگر چه از این قلعه باستانی. چندان اثری باقی نمانده است ولی دیدن مناظر بسیار تماشائی و زیبائی کوهستان قلعه در فصل بهار و پائیز و تماشای رودخانه قرانقو که از کوه های سهند سر چشمه کرفته به سوی بستر رود قزل اوزن جریان دارد به خستگی راه و سفر و کوه پیمائی می ارزد

کوه گرفتگی

1


 3   2   1 

Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1