لطفا صبر کنيد . . .

 
 

خبرهای صعود به بز قوش سراب (97/3/11)خبرهای مراسم بدرقه تیم باشگاه به آرارات (14/


توصیه های زمستانی به کوهنوردان

برنامه گچی قران (98/10/27)

آغاز بیست ششمین سال تاسیس

برنامه گور گور (98/10/20)

فواید کوهنوردی :

دیدار با پیشکسوت باشگاه حاج باقر صادقی (98/10/8)

دیدار با پیشکسوت باشگاه (98/10/12)

اهدای لوح یاد بود به پیشکسوتان باشگاه (98/10/13)

برنامه چهرگان (98/10/13)

برنامه مورو داغ (98/10/6)

برنامه دریان میشو (98/9/29)

برنامه قلعه بابک (98/9/22)

روز جهانی کوهستان مبارک باد

برنامه اوکوز داغی (98/9/15)

هشدارهای لازم در یک کوهنوردی زمستانی:

برنامه گچی قران (بز کش ) 98/9/8

جذابیت های کوهنوردی

قوانین ساده کوهنوردی

کوهنوردی چیست

اطلاعیه


Copyright © 2020 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1