لطفا صبر کنيد . . .

 
 

خبرهای صعود به بز قوش سراب (97/3/11)خبرهای مراسم بدرقه تیم باشگاه به آرارات (14/خبرهای برنامه شش ماهه اول سال99
خبرهای برنامه شش ماهه اول سال 99


پیام تسلیت (99/9/7)

پیام تسلیت (99/9/2 )

پیام تسلیت (99/8/26)

پیام تسلیت (99/8/26)

اطلاعیه هیئت کوهنوردی استان (99/8/20)

پیام تسلیت ( 99/8/19 )

پیام تسلیت (99/8/19 )

پیام تسلیت (99/8/19 )

اطلاعیه (99/8/12 ))

کوهنوردی

اطلاعیه (99/8/9 )

برنامه نعمت دره سی (99/8/2)

پیام تبریک (99/7/29)

برنامه دلمه (99/7/25 )

برنامه گچی قران (99/7/18)

برنامه روستای اینجار (99/7/11)

برنامه صعود به قله سلطان داغی (99/7/4)

بر نامه آبشار کر کری (99/6/28)

جلسه هم اندیشی هیات کوهنوردی ( 99/6/26)

برنامه فندقلوی اهر (99/6/21)


Copyright © 2020 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1