لطفا صبر کنيد . . .

 
 

خبرهای صعود به بز قوش سراب (97/3/11)خبرهای مراسم بدرقه تیم باشگاه به آرارات (14/خبرهای برنامه شش ماهه اول سال99
خبرهای برنامه شش ماهه اول سال 99


آبشار ماهاران (99/4/20 )

فرهنگ کوهنوردی

ورزش کوهنوردی محیط سالم برای جامعه

تقدیر و سپاس (99/4.14 )

برنامه میز داغی مهربان (99/4/13)

برنامه روستای کرد لر (99/4/6)

برنامه اوچ گوللر (30/3/99)

برنامه آستامال به روستای اولی از طریق قاضی بولاغی و روستای کرینگان (22و23/خرداد

نشست صمیمی رئیس محترم فدراسیون و هیئت همراه با روسای باشگاه ها و کوهنوردان استان

ستایش از امدادگران

همنورد کیست

صعود به قلعه هلاکوخان ( 9/3/9 9)

پیام عید سعید فطر

مجوز فعالیت باشگاههای کوهنوردی و صعود های ورزشی

پیام تسلیت

دوپینگ در ورزش کوهنوردی

تاریخچه باشگاه کوهنوردی آذربایجان

پیام تسلیت (99/1/10)

فواید کوهنوردی )99/1/2(

روز پدر مبارک باد (98/12/18)


Copyright © 2020 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1