لطفا صبر کنيد . . .

 
 

صعود به قله پراو(96/3/17)

برنامه چار اویماق ( 96/3/5)

استقبال از آقای عظیم قیچی ساز (96/3/10)

پوزش و عذر خواهی

تشکر و سپاس (96/3/5 )

صعود به قله توچال (96/2/29)

پیام تبریک (96/2/29)

برنامه صعود به قلعه بابک از روستای اوزی ( 96/2/29)

تشکر و اعتذار ( 96/2/28)

برنامه قافلانکوه قله گچیلیک (96/2/22)

برنامه خامنه مشو (95/2/15)

برنامه صعود به قله کمتال (96/2/8)

صرف شیرینی (96/2/5)

برنامه آبشار گلو سنگ کلیبر (96/2/1)

اهدای لوح تقدیر به جناب آقای مروجی پیشکسوت (96/1/29)

تشکر و اعتذار (95/1/28)

ارتفاعات روستای نصرت آآباد ( 96/1/25)

اهدای کادو ( 95/1/22 )

اولین برنامه سال 96 ( ارتفاعات کلیسای سن استپانوس 96/1/18)

تبریک سال نو


Copyright © 2017 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1