لطفا صبر کنيد . . .

 
 

پیام خسته نباشید (97/3/5

سومین صعود تمرینی به قله کمال (97/3/4)

دومین صعود تمرینی به قله توچال (27/2/97)

صعود به قله کوه کمچی (97/2/21)

برنامه ییلاق قره چی و قله زیدر (21/2/97 )

اطلاعیه (97/2/20)

همایش سراسری کوهپیمائی استانی به قله آغ داغ (21/2/97)

پیام تسلیت

صعود سراسری شهرستان زیبای سر دشت ( 97/2/14)

برنامه چهل چشمه پیغام (97/2/14)

برنامه پیر داود (97/2/7)

دفتر باشگاه کوهنوردی آذربایجان

اطلاعیه

صعود به قلعه اویری (97/1/31)

داشتن کارت بیمه ورزشی

دیدار با پیشکسوت باشگاه (جناب آقای میدیا)

دیدار با پیشکوت باشگاه حاج باقر صادقی (97/1/14)

برنامه قلعه ضحاک (97/1/24)

اطلاعیه (97/1/22)

بیمه ورزشی در تمامی رشته ها ی ورزشی الزامی است


Copyright © 2018 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1