لطفا صبر کنيد . . .

 
 

خبرهای صعود به بز قوش سراب (97/3/11)خبرهای مراسم بدرقه تیم باشگاه به آرارات (14/خبرهای برنامه شش ماهه اول سال99
خبرهای برنامه شش ماهه اول سال 99


برنامه صعود به قله سلطان داغی (99/7/4)

بر نامه آبشار کر کری (99/6/28)

جلسه هم اندیشی هیات کوهنوردی ( 99/6/26)

برنامه فندقلوی اهر (99/6/21)

برنامه کمال داغی (99/6/14)

برنامه آبشار گلو سنگ (99/5/31)

برنامه آبشار قبادلو ( 99/5/24)

عید سعید غدیر مبارک

پیام تسلیت (99/5/13)

پیام تسلیت (99/5/13)

برنامه روستای دوگیجان به گل آخور (99/5/10)

پیام تسلیت

برنامه قوچ گلی به روستای لیقوان (99/5/3)

شرایط لازم برای چادر زنی و شب مانی

لغو برنامه بز کش (99/4/27)

آبشار ماهاران (99/4/20 )

فرهنگ کوهنوردی

ورزش کوهنوردی محیط سالم برای جامعه

تقدیر و سپاس (99/4.14 )

برنامه میز داغی مهربان (99/4/13)


Copyright © 2020 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1