لطفا صبر کنيد . . .

 
 

گزارش برنامه پیر داوود

  چاپ
 

 

 

گزارش برنامه پیر داوود


روز جمعه مورخ 28/2/88 تعداد120 نفر از اعضای گروه به همراه خانواده هایشان با 6 دستگاه مینی بوس و یک دستگاه لندرور جمعا 7 دستگاه عازم جنگل های ارسباران منطقه پیر داوود شدند قبل از ورود اعضا به جنگل مسئولین امر در مورد عدم استفاده از آب روان رو باز و سشتن دست و صورت در آن تذ کر لازم دادند و حتی از دست زدن به تنه درختان که شاید انواع و اقسام قارچ و انگل باشد توضیحات لازم داده شد مسیر جنگل پیمائی حدود 5/2 ساعت به طول انجامید طبیعتی بسیار زیبا و دیدنی داشت درختان میوه پر از شکوفه و زمین پر از انواع گل های رنگارنگ بود آدمی از دیدن آنها سیر نمی شد بلاخره بعد از رسیدن به پیر داوود تا ساعت 30/4 به استراحت و صرف نا هار مشغول شدند و به هنگام بر گشت از مسیر دیگر که کمی سر بالائی تندی داشت به راه خود ادامه دادند تا اینکه سا عت 5/7 عصر همگی به پای مینی بوس ها رسیدند نا گفته نماند که اعضای گروه به خانواده های خسته کمک های لازم را کردند که جای تشکر و قدر دانی است ضمنا مسئول کلی برنامه آقای فرسادی بودند خسته نباشند تصویر نفر دوم از سمت راست .  موفق و پیروز باشید


دوشنبه 21 ارديبهشت 88


Copyright © 2020 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1