لطفا صبر کنيد . . .

 
 

گزارش برنامه پیر سقا

  چاپ
 

 

 

گزارش برنامه پیر سقا


ساعت 30/6 دقیقه صبح روز جمعه مورخ 5/4/88 تعداد 19 نفر از اعضای گروه به سر پرستی آقای علیزلده عازم منطقه شاه بولاغی واقع در مسیر مشک عنبر شدیم پس از صرف صبحانه در شاه بولاغی با ستون یک رهسپار پیر سقا می شویم مسیر بسیار زیبا و دیدنی و پر از انواع گلهای الوان بود هر چند قدمی یخچال های طبیعی چشم هر بیننده را نوازش می داد در بین داه تعداد ی از گروه بعلت زیادی راه و سنگینی مسیر به پای مینی بوس بر گشتند وبقیه راه را ادامه داده تا به پیر سقا مقصد گوهنوردان رسیدند در کنار چشمه آب یخی به صرف نهار مشغول شده و پس از کمی استراحت به طرف پای مینی بوس حرکت کردیم

 

مسئول برنامه آقای ابراهیم علیزاره بودند خسته نباشند و بدین وسیله تقدیر و تشکر  می شود عکس نفر دوم از  دست چپ


شنبه 6 تير 88


Copyright © 2020 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1