لطفا صبر کنيد . . .

 
 

برنامه سهند

  چاپ
 

 

 

گزارش برنامه سهند


برنامه مورخ 19/4/88 قله سهند

کوههای سهند که به عروس کوههای ایران مشهور است   دارای ارتفاعاتی مهم و قابل توجه است که به صودت منسجم و متمرکز قرار دارند از جمله بلند ترین قلل این کوهستان می توا ن قله کمال وقله درویش وقله جام ودمیرلی وسلطان دا نام برد  در این برنامه قصد صعود و دیداری داریم از قله جام و سهند  مسیر حرکتمان را از کنار پناهگاه شاه یوردی  به سمت قله که بوضوح قابل رویت است ادامه می دهیم ارتفاع افزایش می یابد و از کنار یخچال ها رد میشویم پس از طی 3 ساعت راه به قله جام می رسیم و پس از کمی استراحت به قله سهند که همجوار هستند راه ادامه می دهیم اندکی  استراحت و صرف تنقلات به طرف پناهگاه بر میگردیم در این برنامه 52 نفر شامل 3 دستگاه مینی بوس شرکت داشتند و بهترین زمان برای صعود از اوا سط تیر ماه لغایت اواسط مردادماه می باشد

مسئول برنامه آقای فرسادی بودند که بدینوسیله تقدیر و تشکر می گردد 


يكشنبه 28 تير 88


Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1