لطفا صبر کنيد . . .

 
 

اخبار کوتاه از گروه

  چاپ
 

 

 

آقای آرش مصلحی عضو گروه کوهنوردی آذربایجان در تاریخ 14-12/6/88 جهت صعود به قله دماوند به اتفاق سه نفر از دوستان عازم منطفه شده بودند که پس از صعود چند قله اطراف بعلت نا مساعد بودن هوا و طوفانی بودن آن ناچار به بر گشت از نزديکي قله دماوند شده اند.

عکس های جالب و دیدنی نامبرده از دماوند در آلبوم تصاویر سايت


واحد خبری گروه کوهنوردی آذربایجان


جمعه 20 شهريور 88


Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1