لطفا صبر کنيد . . .

 
 

کوهنوردان و طبیعت دوستان عزیز

  چاپ
 

 

 

آیا بهتر نیست ما کوهنوردان و طبیعت دوستان دانه های میوه های مصرفی را دوبار به طبیعت بر

گردانیم به جای انداختن در زباله دانی با نوک کلنگ کوهنوردی در عمق 5 سانتی متری زمین مناسب

بکاریم . حتما دانه ها شرایط رشد خود را پیدا خواهند کرد

سپاسگزاریم


واحد خبری گروه کوهنوردی آذربایجان


چهارشنبه 16 دي 88


Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1