لطفا صبر کنيد . . .

 
 

برنامه پلو داغی شهرستان جلفا(30/11/88)

  چاپ
 

 

 

آقای علیاری مسئول برنامه

در کوه

قرار است در سخت ترین شرایط یکدیگر را تحمل کنیم تا رسم مدارا . با خلق را بیاموزیم

ایران کشوری است دارای چشم اندازهای زیبای طبیعی با آب و هوای متنوع و رشته کوههای مرتفع . جالب است بدانید که ارتفاع متوسط خشکیهای کره زمین 850 متر است در حالی که ارتفاع متوسط کشور ما 1250متر است

روز جمعه ساعت 30/6 دقیقه با مداد تعداد 21 نفر اعضای گروه شامل یک دستگاه مینی بوس و یک دستگاه سوا ری تبریز را به مقصد شهرستان جلفا و روستای شجاع که در دامنه کوه پلو داغی قرار دارد ترک کردیم در بین راه به صرف صبحانه مشغول شده سپس راهمانرا ادامه داده خودمان را به پای کوه رساندیم پس از مدتی نزدیک به دو ساعت کوهنوردی به قله رسیدیم هوا صاف و خالی از ابر بود پس از کمی استراحت و عکس بر د ا ری و فیلم بر داری از مسیر عادی قله سرازیر شدیم پس از کمی استرا حت در پناهگاه تازه احداث جهت صرف نهار به پارک زیبای شهرستان جلفا عزیمت سپس راه تبریز را در پیش گرفتیم

تصویری است از آقای علیاری مسئول بر نا مه . موفق و پیروز باشید


واحد خبری گروه کوهنوردی آذربایجان


شنبه 1 اسفند 88


Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1