لطفا صبر کنيد . . .

 
 

تشکر از صدا و سیمای مر کز استان آذربایجانشرقی

  چاپ
 

 

 

ضرورت اظلاع رسانی تصویری جهت دوستداران طبیعت در کشورمان . یکی از برنامه های شبکه های مختلف سیما می باشد

که امروزه به آن توجه می شود طی مکاتبات و هماهنگیهای انجام شده بین گروه کوهنوردی آذربایجان و صداو سیمای مرکز

آذربایجان شرقی و هیئت کوهنوردی استان جهت باز دید از مدالها و کاپهای دریافتی آقای خلیل سمندر در طول سالهای متمادی و

ارج نهادن به نامبره. مسئولین محترم سیما به سر پرستی آقای معصومیان در منزل نامبره حاضر به فیلم برداری و مصاحبه با

ایشان پرداختند که در روزسه شنبه 7/2/89 در گزارش برنامه ورزشی پخش گردید

جادارد از سیما به لحاظ توجه به تهیه اینگونه برنامه ها برای ارائه اطلاعات به هموطنان از یکی از سلسله برنامه های مستند

ورزشی که با تلاش جمعی از مسئولین محترم امرتهیه می شود تشکر و سپاسگزاری نمود

موفق و پیروز باشید


واحد خبری گروه کوهنوردی آذربایجان مشک آبادی


شنبه 11 ارديبهشت 89


Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1