لطفا صبر کنيد . . .

 
 

برنامه علی علمدار (14/8/89)

  چاپ
 

 

 

کوه علی علمدار از ارتفاعات زیبا و بلند سلسله جبال میشو از توابع شهرستان مرند به ارتفاع 3155 متر می باشد که در قله آن

زیارتگاهی است از قدیم اهالی محل به آن اعتقاد داشته و همه ساله پس از گذشتن از راههای صعب العبور خود را جهت زیارت

به آنجا می رسانند از دو طریق می شود به قله آن صعود کرد راه اول از طریق شهرستان مرند .کشسرا و  روستای ارالان

دومی از طریق شهرستان شبستر و تسوج و روستای الماس

گروه کوهنوردی آذربایجان سحر گاه روز جمعه 14/8/89 طبق قرار قبلی از پایگاه همیشگی با تعداد20نفر بار دیگر کوله

های انسانیت و همدلی وهمرنگی را بر پشت نهاد ه به سمت قله علی علمدار از سمت شبستر و روستای الماس حرکت کردند

پس از صرف صبحانه در پارک زیبای شبستر خود را به پای کوه علی علمدار رساندند تعداد5 نفر که به سرعت رفتن علاقه

داشتند پس از کسب مجوز از مسئول برنامه راهی قله شدند و بقیه افراد با نظم خاصی راه قله را در پیش گرفتند این برنامه با

احتساب زمان ناهار و استراحت 7 ساعت طول کشید

شایان ذکر است مسئول برنامه جناب آقای آقابالائی بودند که بدینوسیله تشکر و قدر دانی می شود تصویری است از نامبرده

تصاویر در آلبوم تصاویر


واحد خبری گروه کوهنوردی آذربایجان مشک آبادی


شنبه 15 آبان 89


Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1