لطفا صبر کنيد . . .

 
 

برنامه جنوار داغی (10/10/89)

  چاپ
 

 

 

جنوار داغی یکی از قلل مرتفع سبلان می باشد که ارتفاع آن از سبلان کمتر است و یکی از ویژگیهای بارز منطقه وجود قله

های مرتفع و چشمه های  آب گرم معدنی است

تعداد 18 نفر اعضای گروه کوهنوردی آذربایجان روز جمعه به تاریخ 10/10/89 به قصد صعود به قله جنوار داغی از سمت

شهرستان مشکین شهر عازم منطقه شدند وقتی به پای کوه جنوار داغی رسیدند بعلت وجود طوفان و بوران شدید مسئول برنامه و عضو

هیئت مدیره جناب آقای سعید فخری مصلحت در آن دیدند که از صعود به قله صرفنظر کرده پس از اندکی کوه پیمائی در

اطراف و اکناف آن همگی از آب گرم قینرجه استفاده کردند و در موقع بر گشت ماشین اویکو دچار نقص فنی شده پس از تعمیر

و راه اندازی ساعت 12 شب به تبریز رسیدند

جا دارد از تمامی همنوردان شرکت کننده در برنامه که با صبر و شکیبائی هر چه تمامتر در راه اندازی ماشین همکاری کرده

اند خصوصا جناب آقای سعید فخری مسئول برنامه تشکر و سپاسگزاری کرد موفق و پیروز باشید

تصویری است از آقای فخری مسئول برنامه و عضو هیئت مدیره گروه


واحد خبری گروه کوهنوردی آذربایجا ن . مشک آبادی


شنبه 11 دي 89


Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1