لطفا صبر کنيد . . .

 
 

برنامه صعود مشترک به کوه چهرگان (17/10/89)

  چاپ
 

 

 

چهرگان یکی از روستاهای سر سبز در دامنه کوه رنگارنگ قازان با یک دره حاصلخیز واقع دراستان آذربایجان شرقی است که پس از

گذشتن ار شهرستان شبستر و تسوج با تابلوئی که مسیر را کاملا مشخص نموده است به چهرگان می رسد

گروه کوهنوردی آذربایجان با یک برنامه مشترک با گروه مرحوم اسد بابائی که سر پرستی آن را جناب آقای صحاف نژاد به

عهده گرفته اند به کوههای اطراف آن صعود کردند تعداد نفرات شرکت کننده در این برنامه کلا 40 نفر بودند که با دو دستگاه

ماشین اویکو صورت گرفت مسئول برنامه گروه آذربایجان جناب آقای جواد آتشی بودند که بدینوسیله از محبتهایشان تشکر و

سپاسگزاری می شود

تصویری است از نامبرده

عکسهای مربوطه در آلبوم تصاویر


واحد خبری گروه کوهنوردی آذربایجان . مشک آبادی


شنبه 18 دي 89


Copyright © 2019 GKAzar.ir    All Rights Reserved      Designed by IWD     Powered by WebNegar CMS 3.9.1